Azas dan Tujuan Telekomunikasi Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri. Dalam menyelenggarakan telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional […]